Medisch leiderschap als fundament van de huisartsopleiding

Gepubliceerd op: 06-07-2021

Claire Loots (medeoprichter Stichting Leading Doctors) heeft samen met Marco Philipoom, Judy van Es en Jettie Bont een opinieartikel geschreven voor het themanummer over de huisartsopleiding van Huisarts en Wetenschap. Medisch Leiderschap als fundament voor de huisartsopleiding. 

Zij houden een pleidooi om medisch leiderschap structureel en expliciet in de huisartsopleiding in te bedden. Het zorglandschap verandert en staat voor grote uitdagingen. In die dynamiek is het belangrijk dat huisartsen voldoende inzicht en vaardigheden verwerven om geen speelbal te worden van die veranderingen, maar juist de regie te behouden over hun werk. 

DE KERN 

  • Medisch leiderschap is het vermogen medische inhoud te verbinden met bestuurlijke, organisatorische, fnanciële en maatschappelijke thema’s. 
  • De behoefte aan medisch leiderschap spreekt uit bottom-­upinitiatieven zoals Platform Medisch Leiderschap, Het Roer Moet Om en Dappere Dokters.
  • Huisartsopleidingen bereiden aios onvoldoende voor op het ontplooien van medisch leiderschap.
  • Medisch leiderschap en de bijbehorende competenties zouden een plek moeten krijgen in het Landelijk Opleidingsplan Huisartsgeneeskunde.

Loots et al H&W – Medisch Leiderschap als fundament van de huisartsopleiding