BURNIN-programma

BURNIN Medisch Leiderschap – Groepstraject

Het BURNIN-programma bestaat uit 5 dagdelen: een kick-off gevolgd door 4 thema-workshops, die meestal gedurende 1 jaar gegeven worden. Doel van het BURNIN-programma is dat deelnemers zich weer bewust worden van hun eigenheid, talenten en drijfveren en dat in te zetten in het werk, samen met het team. Dit geeft een goede basis om met meer plezier te werken, meer autonomie te ervaren en ontwikkelmogelijkheden te verkennen. Tijdens deze groepstrainingen versterken we een open, veilige sfeer die leidt tot meer collegiale verbinding.

Autonomie, ontwikkelmogelijkheden en collegiale support zijn krachtige elementen voor het welzijn van zorgprofessionals.

Joost Frenkel, kinderarts en opleider kindergeneeskunde in het UMC Utrecht:

“Het BURN-IN programma kwam er omdat wij veel last hadden van het tegendeel ervan, burn-out. Het is niet het enige wat we daaraan hebben gedaan maar wel veruit het meest inspirerende. Dat kwam door drie aspecten: het gemengde gezelschap, van de jongste ANIOS tot de oudste professor. Dat zorgde voor een grotere verbondenheid.

Ten tweede was er de nadruk op ieders eigen drijfveren en kwaliteiten. Dat stelde mensen in staat om zelf hun werkplezier op te zoeken en te vinden en zichzelf meer te waarderen.

Tenslotte was er het charisma van Claire Loots en Heleen Esser, de vrouwen van Leading Doctors. Zij kennen het artsenvak van binnenuit en hebben een weldadige “niet-lullen-maar-poetsen” mentaliteit.

Of het door BURN-IN komt zal ik nooit zeker weten, maar in het afgelopen jaar is er iets wezenlijk veranderd in het werkplezier van onze artsen (in positieve zin) en het verzuim en drastisch gedaald.”