Traineeship Medisch Leiderschap

Programma van 1 tot 2 jaar ingebed in de opleiding tot specialist. In het traineeship combineren we elementen uit het BURNIN-programma met intervisie en persoonlijke coaching. We vullen het programma aan op basis van een uitgebreid intakegesprek waarin we bespreken welke thema’s extra aandacht verdienen in de groep. Het doel van het traineeschip is om inzichten en vaardigheden in persoonlijk en medisch leiderschap concreet te vertalen naar het gedrag op de werkvloer.