Verslag Connecting the Docs, Mireille Pluijgers

Gepubliceerd op: 05-02-2023

Artsen in dialoog over verantwoordelijkheden en zeggenschap.

Iedere derde donderdag van de maand organiseert Stichting Leading Doctors een online Connecting the Docs voor inspiratie en verbinding met elkaar als artsen. Iedere maand is er een ander thema met persoonlijke verhalen, interessante sprekers en tijd om met elkaar te praten.

Op donderdag 15 december nodigden we Mireille Pluijgers uit om in te gaan op het thema verantwoordelijkheden en zeggenschap van artsen in zorgorganisaties.

Mireille, zelf ooit opgeleid als arts, is organisatieadviseur bij Strategisch Zorgadvies en is al jaren actief in rollen in beleid, bestuur en management in de zorg. Zij deed de opleiding tot Compliance Officer. Daardoor kreeg zij speciale interesse in de positie van de arts in zorgorganisaties.

Achtergrond van de artsen

De artsen die zich hadden ingeschreven hadden allemaal een andere achtergrond en positie in verschillenden zorgorganisaties van huisartsenpraktijk tot GGD, verpleeghuis en ziekenhuis.

De volgende vragen kwamen aan de orde

  • Hoe zijn jouw verantwoordelijkheden in de praktijk als arts?
  • Waar loop je dan tegen aan in je werk?
  • Hoe is zeggenschap geregeld in jouw organisatie rondom de kwaliteit van zorg en het primaire proces?
  • Ofwel hoe blijf jij in the lead?

Dialoog over verantwoordelijkheden, aansprakelijkheden en zeggenschap

Eerst werd er globaal ingegaan op de beroepsmatige positionering van artsen en de wettelijk vastgelegde verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden. Daarnaast werden de organisatorische aspecten binnen zorgorganisaties besproken zoals de rol van managers, beleidsmakers en het bestuur. Tevens was er een schets van het macroniveau zoals de rollen van stakeholders en de wetgeving. Naast verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden werd globaal ingegaan op zeggenschap in zorgorganisaties. 

Gesprekstool Zeggenschap en verantwoordelijkheden in de Praktijk

Mireille Pluijgers ontwikkelde een gesprekstool voor artsen en andere zorgverleners die ingaat op verantwoordelijkheden en zeggenschap in de praktijk. De deelnemers gingen met de gesprekstool in groepjes aan de slag.

Praktijkvoorbeelden zeggenschap en verantwoordelijkheden

Voor meerdere deelnemers was het een eyeopener dat de zeggenschap van artsen over bijvoorbeeld kwaliteit van zorg, het primaire proces en het zorgbeleid (niet) overal goed is geregeld en vastgelegd in zorgorganisaties. De deelnemers deelden allerlei voorbeelden uit hun praktijk als arts. De praktijkvoorbeelden van de artsen gingen over de o.a. over de volgende situaties:

  • Hoe ga je om met tevéél patiënten?
  • Wat doe je bij matige randvoorwaarden zoals een “rammelend” EPD?
  • Wat doe je bij onderbezetting en wat doet dat met de kwaliteit van zorg?
  • Hoe ga je om met schaarste van bijvoorbeeld geneesmiddelen?
  • Hoe werkt het maken van zorgbeleid bij een onduidelijke rol van de medische staf in een zorgorganisatie?

Het werd duidelijk dat de deelnemers praktijkvoorbeelden herkenden van elkaar en dat er regelmatig een gebrek aan zeggenschap wordt ervaren, uiteraard was dat afhankelijk van functie en situatie. Door de deelnemers werden ook zorgen geuit rondom de positionering van artsen in de huidige complexe juridische en organisatorische context. Als adviezen wisselden de artsen onderling uit om bijvoorbeeld tijdig beroepsgenoten te raadplegen, de beroepsvereniging of een jurist te raadplegen over een situatie.

De conclusie was dat de gesprekstool helpend was en inzichten gaf en dat dit onderwerp eventueel verder onderzoek en aandacht behoeft onder breder publiek.

Het was weer een interessante avond bij Connecting The Docs!